News

BTOH: Korrigering av emisjonsverdi

2015-02-02

Dessverre ble emisjonsverdien av selskapet feilaktig registrert i forbindelse med offentliggjøring av emisjonen 19. desember 2014. Dagens melding om endring i emisjonsverdi er således kun en korrigering av en feilaktig verdi registrert av oss i NOTC.