News

Endring av aksje: B2Holding AS (BTOH)

2014-12-19

Det er foretatt endringer i B2Holding AS (ISIN:NO0010633951, ticker BTOH). Aksjebeholdningen er øket fra 302 303 469 til 309 038 763. Emisjonsverdien er øket fra 2 267 276 018 til 3 090 387 630.