News

Endring av aksje: B2Holding AS (BTOH)

2015-02-02

Det er foretatt endringer i B2Holding AS (ISIN:NO0010633951, ticker BTOH). Emisjonsverdien er redusert fra 3 090 387 630 til 2 317 790 722.