News

Endring av aksje: B2Holding AS (BTOH)

2015-03-04

Det er foretatt endringer i B2Holding AS (ISIN:NO0010633951, ticker BTOH). Aksjebeholdningen er øket fra 309 038 763 til 311 213 671. Emisjonsverdien er øket fra 2 317 790 722 til 2 334 102 533.