News

Endring i aksjekapital (BTOH)

2016-02-12

I henhold til fullmakt gitt av Generalforsamling den 26. juni 2015, besluttet Styret den 18. januar 2016 å forhøye aksjekapitalen med NOK 5 714,40 fordelt på 57 144 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Konsernsjefen tegnet for 35 715 og Styreformann for 21 429 aksjer til tegningskurs på NOK 14,00 per aksje. Kapitalforhøyelsen ble registrert i Foretaksregisteret 11. februar 2016.

Etter disse handlene eier Styreformann Jon Harald Nordbrekken 26 088 496 aksjer direkte og indirekte, og konsernsjef Olav Dalen Zahl og hans nærstående eier 2 546 116 aksjer.
Ny aksjekapital i B2Holding AS er NOK 31 192 923,90 fordelt på 311 929 239 antall aksjer pålydende NOK 0,10.