News

Kapitalendring

2015-03-04

I henhold til fullmakt gitt av Generalforsamling den 3.desember 2014, besluttet Styret den 28.januar 2015 å forhøye aksjekapitalen med kr 217.490,80 fordelt på 2.174.908 aksjer a kr 0,10 per aksje. Kapitalutvidelsen er i henhold til inngåtte avtaler som gjennomføres ved tingsinnskudd av utestående aksjer i datterselskapet Sileo Kapital AB (Eierandel 50,1%). Aksjene ble tegnet til kr 7,50/aksje slik at samlet tegningsbeløp ble NOK 16.311.810. Morselskapet eier etter dette 91% av aksjene i Sileo Kapital AB. Kapitalutvidelsen ble registrert i Foretaksregisteret 27.februar 2015.