News

Resultat fra første kvartal (Q1) 2016 og Investor presentasjon (BTOH) / First Quarter (Q1) 2016 Financial Results and Investor Presentation. (BTOH)

2016-05-09

B2Holding AS presentasjon for første kvartal 2016 blir avholdt på Hotel Bristol mandag 9. mai 2016. Presentasjonen og Q1 2016 rapporten er vedlagt. Dokumentene ligger også tilgjengelige på selskapets hjemmeside: http://www.b2holding.no

B2Holding AS first quarter 2016 presentation will be held at Hotel Bristol on Monday 9 May 2016. The presentation and the Q1 2016 Report are attached. The documents are also available on the Company's website: http://www.b2holding.no

Attachment